Everything about διαχειριση σελιδας facebook

Αντίθετα η στάση τους απέναντι σε εθνικιστικά κινήματα είναι φιλική. Διαφημίζουν εθνικιστικές δράσεις μέσα από τη σελίδα τους με το πρόσχημα του «αντικατοχικού αγώνα» τους και της αντίθεσης τους σε λύση ομοσπονδίας στην Κύπρο.

"Cyprus demands to have a trilingual IndyMedia Internet site wherever people can publish freely and brazenly inside the Hellenic, Turkish and English languages - inside the style of Open up Publishing that IndyMedia is known for within the politicized radical and substitute community given that the beginning of this 10 years. We are extremely upset and disrupted with The point that Open up Publishing is not possible at this moment..."

πάντα μιλώ με πολιτικούς όρους με όλους και μόνο όταν δεκτώ προσωπική επίθεση ενδεχομένως να απαντήσω αναλόγως όπως έχει γίνει με συγκεκριμένα άτομα σε άλλες ομάδες που αυτοκαθορίζονται και φοράνε ταπέλλες αντικαπιταλιστή κλπ ενώ στην πραγματικότητα οι πράξεις αλλά και τα λόγια τους δείχνουν άλλα

In contrary Cyprus IMC weblog, tends to make constitutional propaganda and reproduce stereotypes of despise and nationalism.

The assorted threats to our protection and stability and also the continuous endeavours to disrupt our get the job done by routine collaborators and provocateurs (posing as "anarchists") have not succeeded in lowering our Neighborhood operate, our initiatives, or our dedication. Nonetheless they had been The explanation why we modified the "open Conference" plan to something which performs far better:

Why will not the indymedia network present the technological support to this team, because it does with each and every other imc group in the world, to get open publishing here? Disgrace.

o- We participated during the protest mobilizations of asylum-seeker immigrants and refugees from Kurdistan and their households, who engaged in hunger strikes and an exceedingly rigorous Road sit-in. We served with:

Employers and unions contact on Commission to incorporate reprotoxicants inside the Directive on carcinogens and mutagens at function

από ποιους ακριβώς θα βρεθούν αυτοί οι καλύτεροι θεσμοί και λειτουργίες που θα το αντικαταστήσουν δηλαδή αυτοοργανωμένες κοινότητες;

β. Οι βρισιές να απομακρύνονται από την εκάστοτε σελίδα.

το περσον που γράφει με το νικ osr έγραψε ακόμα ένα τεκμηριωμένο σχόλιο το οποίο πέτρο σβήσατε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί

"Υποστηρίζω λοιπόν την κατάργηση των Κρατών και την αντικατάσταση τους απο τις αυτοοργανωμένες κοινότητες και κοινωνίες των Ανθρώπων όπου ο Άνθρωπος θα είναι υψηλότερη συνειδησιακή ταυτότητα από οποιανδήποτε άλλη.

I've tried out previously management facebook to cotinue but my write-up is long gone. Anyway, it truly is outstanding that the person from "proheiro" is evident that he took portion in a few of your working teams, not automatically indymedia itself but still had such procedure by you. It is just regular of you to take care of in this manner people which have any link to you personally but last but not least locate themselves in disagreement with you. Strangely ample for that earlier six-seven several years you have not been ready to ascertain distinct-Lower open up proceedures.

είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μίλησα και αμφισβήτησα την ειλικρινια των προθέσεων των κινήσεων αναφερόμενος βασικά στις φάλιες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *